Het landelijke Mantelzorgcompliment, dat voorheen door de Sociale Verzekeringsbank (Svb) werd uitgekeerd, is per 1 januari 2015 vervallen. Vanaf 2015 is de gemeente Gouda zelf verantwoordelijk voor het waarderen van mantelzorgers. In Gouda heeft de gemeente besloten om alle mantelzorgers te waarderen met een mantelzorgpas. Deze mantelzorgpas heeft een aantrekkelijk aanbod voor mantelzorgers en zal steeds aangevuld worden. De mantelzorgpas kan tot eind 2018 gebruikt worden.

Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgpas zijn er een aantal voorwaarden opgesteld:
• De mantelzorger zorgt onbetaald voor een ziek of gehandicapt familielid, vriend of buur.
• De mantelzorger verleent intensieve zorg (meer dan 8 uur per week) voor langere tijd (meer dan drie maanden).
• De mantelzorger woont in Gouda of degene voor wie hij/zij zorgt woont in Gouda.
• De mantelzorger is 18 jaar of ouder. Minderjarige mantelzorgers worden gewaardeerd door het project 2BeCool van Palet Welzijn dat speciaal op hen is afgestemd. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site www.2becool.nl.
• Per mantelzorger wordt maximaal één waardering verstrekt.

Om de mantelzorgwaardering aan te vragen, dient u het aanvraagformulier volledig in te vullen.

Heeft u vragen, kijkt u dan eerst bij veelgestelde vragen. Staat u vraag hier niet bij, dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar gouda@mantelzorgcentraal.nl.

Het aanmeldingstermijn voor de mantelzorgpas 2018 kan tot en met 31 december 2018.